Decisions de negoci basades en el coneixement que aporten les dades

Utilitzem tècniques d'analítica avançada per detectar i explotar oportunitats de negoci. Definim i implementem solucions integrals per assistir a les persones en els seus processos de decisió. Més informació

Serveis

Les nostres àrees de coneixement

Consultoria d'estratègia basada en dades

 • Detectem oportunitats analítiques.
 • Traduïm necessitats de negoci a Data Science.
+ Més sobre els nostres serveis

Desenvolupament de solucions de Business Intelligence i Intel·ligència Artificial

 • Desenvolupem algorismes de Machine Learning.
 • Integrem fonts de dades.
 • Construïm solucions ajustades al client.
+ Més sobre els nostres serveis

Tecnologia pròpia d'anàlisis de dades

 • Materialitzem solucions que s'actualitzen en temps real.
 • Facilitem el consum d'informació de diferents rols.
 • Estructurem solucions Big Data.
+ Més sobre els nostres serveis

Alguns dels nostres clients

vida caixa
grupo lontana
instamaki
loop
icnea
creu hand made
waynabox
policia de sabadell
vida caixa
grupo lontana
instamaki
loop
icnea
creu hand made
waynabox
policia de sabadell

Solucions analítiques

Construcció de mapes d'oportunitats d'usos analítics i pla d'implementació

Identifiquem les principals àrees d'oportunitat de l'empresa on l'anàlisi de dades pot aportar valor.A tal fi, interactuem amb els diversos actors de l'organització (tant de negoci com tècnics) per entendre les seves necessitats i traduir-les a oportunitats analítiques.

Modelitzar les dades corporatives i posar-les a disposició dels usuaris de negoci

T'ajudem a entendre i modelitzar les dades que té la teva empresa o pot tenir a l'abast. Ja sigui dins de l'organització (ERP, CRM, gestor documental, ecommerce...) com a fora (xarxes socials, proveïdors de dades...). A tal fi:

 • Redefinim processos i les seves tecnologies per poder capturar dades.
 • Facilitem la integració amb fonts de dades externes.

Construcció de Quadres de Comandament que permeten a qualsevol usuari respondre ràpidament a preguntes de negoci.

Definim i implementem aplicacions d'Intel·ligència de Negoci (Business Intelligence). Recollint les necessitats i preguntes habituals dels usuaris de negoci, entenent i treballant les dades disponibles i fent la traducció a una aplicació amb diverses pantalles de gràfics, taules, mapes i KPIs.

Entenem i modelitzem els teus clients, generant palanques de creixement fàcilment accionables

T'ajudem a entendre millor al teu client des de la perspectiva analítica. La seva rendibilitat, motivacions, raons darrere la repetició... Per fer-ho, curem la teva informació, la complementem amb informació externa, modelitzem variables no disponibles i construïm segments analítics de clients.

Un cop finalitzat l'anàlisi, també contribuïm en la definició d'accions de millora, mesurant els resultats i refinant-les de forma dinàmica.

Oferir a cada client allò que realment li interessa

Després d'entendre les motivacions dels clients, construïm mòduls recomanadors, assistents a venedors i també optimitzem campanyes de marketing online que es dirigeixin de forma rellevant a cada client de forma individual.

Molts processos de negoci (productius, provisió de stock, política de preus, optimització de rutes, atenció al client...) es defineixen amb regles numèriques estàtiques o a criteri de la persona qui gestiona o executa el procés.

T'ajudem a entendre des de la perspectiva numèrica aquests processos i podem o bé plantejar reformes integrals d'aquests o bé optimitzar-los a partir de models matemàtics.

Realitzem previsions de la demanda, preus de compra, averies de màquines, incidències a atendre...

Construïm models de predicció de sèries temprals utilitzant les pròpies dades de la sèrie o incorporant variables o sèries exògenes. Treballem al nivell que es requereixi de precisió, amplitud tempral i nivell de desagregació, ajustant-nos a la disponibilitat d'informació disponible (històric, freqüència de les dades, altres variables, etc.)

Tens un repte en el qual creus que l'explotació de dades hauria de poder ajudar a millorar el servei o elevar la teva facturació?

Comentem el problema. Tant les tècniques que utilitzem com la nostra tecnologia tenen moltes àrees d'aplicació. Moltes de les quals encara estan per descobrir o no han estat explotades al 100%. Analitzem si té sentit la petició, analitzant tecnologia disponible, aplicacions de mercat similar i recerca acadèmica. I si és adequat, o bé engeguem el projecte o et derivem al millor expert per fer-lo.

Solucions

Detecció d'oportunitats analítiques

Construcció de mapes d'oportunitats d'usos analítics i pla d'implementació

Identifiquem les principals àrees d'oportunitat de l'empresa on l'anàlisi de dades pot aportar valor.A tal fi, interactuem amb els diversos actors de l'organització (tant de negoci com tècnics) per entendre les seves necessitats i traduir-les a oportunitats analítiques.

Solucions

Estructurar sistemes informacionals

Modelitzar les dades corporatives i posar-les a disposició dels usuaris de negoci

T'ajudem a entendre i modelitzar les dades que té la teva empresa o pot tenir a l'abast. Ja sigui dins de l'organització (ERP, CRM, gestor documental, ecommerce...) com a fora (xarxes socials, proveïdors de dades...). A tal fi:

 • Redefinim processos i les seves tecnologies per poder capturar dades.
 • Facilitem la integració amb fonts de dades externes.

Solucions

Intel·ligència de negoci i visualització de dades

Construcció de Quadres de Comandament que permeten a qualsevol usuari respondre ràpidament a preguntes de negoci.

Definim i implementem aplicacions d'Intel·ligència de Negoci (Business Intelligence). Recollint les necessitats i preguntes habituals dels usuaris de negoci, entenent i treballant les dades disponibles i fent la traducció a una aplicació amb diverses pantalles de gràfics, taules, mapes i KPIs.

Solucions

Anàlisis de clients i proveïdors

Entenem i modelitzem els teus clients, generant palanques de creixement fàcilment accionables

T'ajudem a entendre millor al teu client des de la perspectiva analítica. La seva rendibilitat, motivacions, raons darrere la repetició... Per fer-ho, curem la teva informació, la complementem amb informació externa, modelitzem variables no disponibles i construïm segments analítics de clients.

Un cop finalitzat l'anàlisi, també contribuïm en la definició d'accions de millora, mesurant els resultats i refinant-les de forma dinàmica.

Solucions

Recomanacions i personalització

Oferir a cada client allò que realment li interessa

Després d'entendre les motivacions dels clients, construïm mòduls recomanadors, assistents a venedors i també optimitzem campanyes de marketing online que es dirigeixin de forma rellevant a cada client de forma individual.

Solucions

Optimització de processos de negoci

Molts processos de negoci (productius, provisió de stock, política de preus, optimització de rutes, atenció al client...) es defineixen amb regles numèriques estàtiques o a criteri de la persona qui gestiona o executa el procés.

T'ajudem a entendre des de la perspectiva numèrica aquests processos i podem o bé plantejar reformes integrals d'aquests o bé optimitzar-los a partir de models matemàtics.

Solucions

Previsions i anàlisis de sèries temporals

Realitzem previsions de la demanda, preus de compra, averies de màquines, incidències a atendre...

Construïm models de predicció de sèries temprals utilitzant les pròpies dades de la sèrie o incorporant variables o sèries exògenes. Treballem al nivell que es requereixi de precisió, amplitud tempral i nivell de desagregació, ajustant-nos a la disponibilitat d'informació disponible (històric, freqüència de les dades, altres variables, etc.)

Solucions

Solucions a mida

Tens un repte en el qual creus que l'explotació de dades hauria de poder ajudar a millorar el servei o elevar la teva facturació?

Comentem el problema. Tant les tècniques que utilitzem com la nostra tecnologia tenen moltes àrees d'aplicació. Moltes de les quals encara estan per descobrir o no han estat explotades al 100%. Analitzem si té sentit la petició, analitzant tecnologia disponible, aplicacions de mercat similar i recerca acadèmica. I si és adequat, o bé engeguem el projecte o et derivem al millor expert per fer-lo.

Tecnologia

Tecnologia pròpia d'anàlisis construïda des de l'experiència pròpia en projectes analítics

Intelek és un software d'anàlisis que dóna solució integral a les principals necessitats analítiques de les organitzacions, permetent integrar i modelitzar diverses fonts de dades, construir aplicacions analítiques visuals i governar models matemàtics que es nodreixin d'aquestes dades en entorns de producció. Proporcionant també i de forma senzilla la millor infraestructura tècnica disponible en el mercat a un cost competitiu.

Intelek BI

Smart Business Intelligence

Permet estructurar anàlisis/dashboards predefinits o a mida, configurar alertes automàtiques i realitzar seguiments de campanyes de forma fàcil i integrant múltiples fonts.

Intelek DWH

Integració de dades i magatzem de dades

Des d'Intelek és possible construir, gestionar i mantenir un sistema informacional de càrrega a temps real degudament dimensionat a les necessitats de cada organització, així com el model de dades corporatiu que representa l'única font de la veritat corporativa.

Intelek Compute

Anàlisis, computació i industrialització de models

Finalment, el nostre mòdul de computació permet pujar ràpidament a producció els processos analítics, algorismes o models, definint la seva execució periòdica i la infraestructura computacional més adequada a nivell d'eficiència i cost.